5 τεμ φωτοβολταϊκά πλάισια LUXOR 205WP/24V
1 ανεμογεννήτρια 1000watt/24v
1 τεμ ρυθμιστής φόρτισης 40Α
2 τεμ μπαταρίες 250Α toyo c10 deep cycle
1 τεμ inverter 2000watt/24v