Η EVRYSOLAR εγκατέστησε σε μοναστήρι στην περιοχή Τιθορέας,αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύς 4080watt/h για τις ανάγκες του μοναστηριού.