ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ EVRYSOLAR ΣΤΟ ΚΙΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ