Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες Σύστημα ηλιακού με ανεμογεννήτριες

Τοποθετημένο φωτοβολταϊκό σύστημα υβριδικό.
Αποτελούμενο από ηλιακά πάνελ και ανεμογεννήτρια.

Λεπτομέρειες έργου
  • Ημερομηνία 11 Ιανουαρίου 2014
  • Πελάτης Εργοστάσιο στην Αττική
  • Έργο Evrysolar Project