Για φώτα, ψυγείο,τηλεόραση,πλυντήριο 1 φορά την εβδομάδα