Λεπτομέρειες έργου
  • Ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2014
  • Πελάτης Σπίτι στον Ασπρόπυργο Αττικής
  • Έργο Evrysolar Project