Εκμεταλλευόμενοι και την ηλιακή και την αιολική ενέργεια δημιουργήσαμε μια αυτόνομη μονάδα παραγωγής ενέργειας για τις ανάγκες ενός σπιτιού στο νησί της Σαλαμίνας.

Λεπτομέρειες έργου
  • Ημερομηνία 15 Ιουνίου 2014
  • Πελάτης Σπίτι στη Σαλαμίνα
  • Έργο Evrysolar Project