ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ,ΛΑΠΤΗΡΩΝ,AIR-CONDICION,ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΚΤΛ.