10 ΤΕΜ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΝΝΕΛ 255WP UNIMEN
1 TEM ΑΝΕΜΟΓΓΕΝΗΤΡΙΑ 1000WATT/24V
2 TEM 60A ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 4 ΣΤΑΔΙΩΝ
12 ΤΕΜ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1200Α C10 2V
1 TEM INVERTER 2000VA/24V