ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΤΡΟΧΟΒΙΛΛΑ ΣΤΗΝ ΜΑΝΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,  ΦΩΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ