ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ EVRYSOLAR

H evrysolar εγκατέστησε αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα στην περιοχή Αηδονάκια στην Άνδρο, για την λειτουργία εξοχικού σπιτιού.