ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20WATT/12V ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 20WATT/12V ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ