ΠΑΤΑΡΙΕΣ ΒΑΘΕΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΑΡΚΑΣ BOSFA OPZV GEL 800Α/2V ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ WWW.BOSFABATTERIES.COM