ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΨΥΓΕΙΟΥ,ΑΙΡ-CONDICION,ΦΩΤΑ,ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ